Lista de documente necesare obținerii unul împrumut:
Documente necesare pentru obţinerea creditului

(Condiţiile ce trebuie îndeplinite şi actele necesare pentru obţinerea credite)

– Certificate fiscale;
– Extras de cont;
– Act de proprietate al imobilului/terenului oferit drept garanție;
– Actele de cadastru și intabulare;
– Certificate de căsătorie/divorț/deces;
– Documentul de identitate (Buletin sau Carte de Identitate);
– Alte documente, în funcție de specificul creditului solicitat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *